Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33801
Title: Một số vấn đề cơ bản về Luật Đất đai
Authors: Nguyễn Duy Quý
Keywords: Luật Đất đai
Kinh tế - xã hội
Lĩnh vực đất đai
Abstract: Trên cơ sở Hiến pháp, Luật Đất đai phải được sủa đổi để kịp thời điều chỉnh những quan hệ xã hội đã thay đổi đến mức chín muồi trong lĩnh vực đất đai. Nhiệm vụ của pháp luật mới về đất đai là phải làm cho việc sử dụng đất đai trở nên năng động hơn, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 1993
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_NHUNGVANDECOBAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 664,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.