Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33803
Title: Đề tài KX 01 – 14; KX 04 – 16 và KX 07 – 17 Khảo sát thực tế và tổ chức Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh
Keywords: Đề tài
KX 01 - 14
KX 07 - 17
KX 04 - 16
Hội thảo
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Đề tài KX 01 – 14; KX 04 – 16 và KX 07 – 17 Khảo sát thực tế và tổ chức Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 1993
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51_DETAI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM1993.pdf.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 778,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.