Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33854
Title: Bàn về việc hoàn chỉnh hệ thống chế tài hành chính trong pháp luật hiện hành
Authors: Vũ Thư
Keywords: Chế tài hành chính
Vi phạm hành chính
Pháp luật hiện hành
Abstract: Nội dung bài viết "Bàn về việc hoàn chỉnh hệ thống chế tài hành chính trong pháp luật hiện hành"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2001
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_BANVEVIECHOANCHINH_TC_SO7_2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.