Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33868
Title: Về các điều kiện công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài kinh tế ở các quốc gia
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Công nhận
Thi hành
Trọng tài kinh tế
Abstract: Việc xem xét các điều kiện phổ biến về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài kinh tế không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn - ý nghĩa đối với hoạt động lập pháp và đối với việc yêu cầu công nhận và thi hành quyết định của trọng tài kinh tế Việt Nam ở nước ngoài
Issue Date: 2001
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43_VECACDIEUKIENCONGNHAN_TC_SO8_2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.