Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33870
Title: Tìm hiểu hình phạt trong Luật hình sự Anh
Authors: Trịnh Quốc Toản
Keywords: Hình phạt
Luật hình sự Anh
Luật hình sự
Abstract: Nội dung bài viết "Tìm hiểu hình phạt trong Luật hình sự Anh"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2001
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61_TIMHIEUHINHPHAT_TC_SO8_2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 907,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.