Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33894
Title: Những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật doanh nghiệp và một số giải pháp khắc phục
Authors: Đinh Mai Phương, Nguyễn Văn Cương
Keywords: Luật doanh nghiệp
Vướng mắc
Giải pháp
Abstract: Nội dung bài viết "Những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật doanh nghiệp và một số giải pháp khắc phục"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2001
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_NHUNGVUONGMACTRONGQUATRINH_TC_SO10_2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.