Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33905
Title: Tìm hiểu các quy định pháp luật về chuyển nhượng vốn đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần
Authors: Lê Vệ Quốc
Keywords: Chuyển nhượng vốn
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty cổ phần
Abstract: Nội dung bài viết "Tìm hiểu các quy định pháp luật về chuyển nhượng vốn đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần."
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2001
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41_TIMHIEUCACQUYDINHPHAPLUAT_TC_SO11_2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.