Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33930
Title: Bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam
Authors: Trần Lê Hồng
Keywords: Bảo hộ sở hữu trí tuệ
Hội nhập quốc tế
Sở hữu trí tuệ
Abstract: Nội dung bài viết "Bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2002
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_BAOHOSOHUUTRITUE_TC_SO2_2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.