Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33944
Title: Về các đặc điểm của Hợp đồng Tín dụng ngân hàng
Authors: Lâm Thị Minh Hạnh
Keywords: Hợp đồng Tín dụng ngân hàng
Tín dụng
Ngân hàng
Abstract: Nội dung bài viết "Thực trạng thi hành chính sách, pháp luật đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2002
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_VECACDACDIEMCUAHOPDONG_TC_SO4_2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 809,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.