Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33951
Title: Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra hình sự.
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Cơ quan điều tra hình sự
Tổ chức hoạt động
Abstract: Nội dung bài viết "Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra hình sự"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2002
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_QUATRINHHINHTHANHVAPHATTRIEN_TC_SO5_2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.