Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33961
Title: Tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự phục vụ cho quá trình đổi mới và xu thế hội nhập ở nước ta hiện nay.
Authors: Phạm Hồng Hải
Keywords: Chính sách hình sự
Xu thế hội nhập
Quá trình đổi mới
Abstract: Nội dung bài viết "Tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự phục vụ cho quá trình đổi mới và xu thế hội nhập ở nước ta hiện nay. "
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2002
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_TIEPTUCHOANTHIENCHINHSACH_TC_SO6_2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.