Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34100
Title: Cải cách tư pháp trong lĩnh vực quan hệ tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Cải cách tư pháp
Quan hệ tố tụng dân sự
Quan hệ tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài
Thẩm quyền quốc tế
Abstract: Nội dung bài viết "Cải cách tư pháp trong lĩnh vực quan hệ tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2003
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34_CAICACHTUPHAP_TC_SO7_NAM2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.