Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34151
Title: Quá trình phát triển của các quy định pháp luật về quản lý tòa án về mặt tổ chức ở nước ta
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Quy định pháp luật
Quản lý tòa án về tổ chức
Xét xử
Abstract: Nội dung bài viết "Quá trình phát triển của các quy định pháp luật về quản lý tòa án về mặt tổ chức ở nước ta"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2003
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_CANCUPHAPSINH_TC_SO12NAM2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.