Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34158
Title: Về mối quan hệ giữa nhà nước với người sử dụng đất và dự thể hiện mối quan hệ này trong Dự thảo Luật đất đai
Authors: Phạm Văn Võ
Keywords: Người sử dụng đất
Nhà nước
Dự thảo Luật đất đai
Mối quan hệ
Abstract: Nội dung bài viết "Về mối quan hệ giữa nhà nước với người sử dụng đất và dự thể hiện mối quan hệ này trong Dự thảo Luật đất đai"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2003
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_VEMOIQUANHEGIUANHANUOCVOINGUOISUDUNGDAT_TC_SO12NAM2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.