Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34348
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Chu Phạm Ngọc Sơn
Other Titles: Lý Kim Mai - Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh]
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Xây dựng
Trả lời chất vấn
Nhà ở
Abstract: Electronic Resources
Số: 1493/BXD-QLN
Bộ Xây dựng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà vào lương (Quyết định 118/TTg) và về việc mua bán, kinh doanh nhà ở (Nghị định 61/CP)
Issue Date: 1995
Format: tr. 808-809, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO1493_BXD-QLN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(64).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 856,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.