Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34379
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Nguyễn Đôn - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
Other Titles: Ông Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng]
Authors: Thanh tra nhà nước
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Thanh tra nhà nước
Trả lời chất vấn
Hàng không
Thủy lợi
Abstract: Electronic Resources
Số: 1266/TTNN
Thanh tra nhà nước trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về một số vấn đề về vụ bê bối của Công ty Thủy lợi Dầu Tiếng và Công ty Hàng không Pacific Airline báo cáo sai doanh thu gây thiệt hại cho Nhà nước
Issue Date: 1995
Format: tr. 889-891, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 889_SO1266_TTNN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(28).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 917,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.