Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34469
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Trần Văn Của - Đại biểu Quốc hội tỉnh Minh Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Tài chính
Trả lời chất vấn
Ngân sách nhà nước
Nợ
Abstract: Electronic Resources
Số: 2938 TC/VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về vấn đề thực hiện thanh toán cho nhân dân khoản nợ mà dân cho Nhà nước mượn tiền và hiện vật để phục vụ chống Mỹ cứu nước
Issue Date: 1995
Format: tr. 669-670, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO2938_TC_VP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(25).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 814,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.