Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35045
Title: Đôi điều về mối quan hệ giữa văn hóa dân tộc, tôn giáo và phát triển trong xã hội hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Dũng
Keywords: văn hóa
dân tộc
tôn giáo và phát triển
Publisher: Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh
Type: Thông tin chuyên đề
Source: Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62. Moi quan he VH dan toc_ ton giao_phat trien XH hien nay.pdf.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.