Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Quang Hưng-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/35046-
dc.languagevivi
dc.publisherTrung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minhvi
dc.sourceTrung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh-
dc.subjectngười công giáovi
dc.subjecttôn giáovi
dc.subjectvăn hóavi
dc.titleTư duy và lối sống của người công giáo Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa – tôn giáovi
dc.typeThông tin chuyên đềvi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.