Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorLâm Bá Nam-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/35047-
dc.languagevivi
dc.publisherTrung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minhvi
dc.sourceTrung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh-
dc.subjecttôn giáovi
dc.subjectvăn hóavi
dc.titleTôn giáo và văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóavi
dc.typeThông tin chuyên đềvi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64. Ton giao va van hoa trong boi canh toan cau.pdf.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.