Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35048
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Xuân Hùng-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/35048-
dc.languagevivi
dc.publisherTrung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minhvi
dc.sourceTrung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh-
dc.subjectvăn hóavi
dc.subjecttín ngưỡng, tôn giáovi
dc.subjectđạo tin lànhvi
dc.titleĐạo tin lành trong mối tương quan với văn hóa dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo Việt Namvi
dc.typeThông tin chuyên đềvi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.