Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35118
Title: Các nhiệm vụ, quyền hạn của cấp xã trong khuôn khổ pháp luật hiện hành
Authors: Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Cán bộ, công chức cấp xã
Nhiệm vụ, quyền hạn của cấp xã
Pháp luật hiện hành
Abstract: Báo cáo đã cung cấp thông tin về chức danh, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã. Đồng thời trình bày các quy định của chức danh này trong các lĩnh vực như: y tế, xã hội, môi trường, khoa học - công nghệ, tư pháp, văn hóa, giáo dục, dân tộc - tôn giáo, an ninh - quốc phòng...
Issue Date: 2008
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nhiem vu quyen han cua cap xa trong khuon kho phap luat hien hanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.