Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35139
Title: Quan điểm của các nước về an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Đối thoại Shangri La 2015
Authors: Viện Chiến lược và Khoa học công an, Bộ Công an
Keywords: Đối thoại Shangri La
An ninh khu vực
Biển Đông
Châu Á - Thái Bình Dương
Abstract: Tài liệu tham khảo cung cấp thông tin về 3 nội dung chính gồm: (1) Quan điểm của các nước về an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại đối thoại Shangri La 2015, (2) Diễn tiến hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông và chiến lược quân sự mới của Trung Quốc, (3) Một số nhận định và phân tích về vấn đề Biển Đông. Trong đó, tài liệu cũng trích dẫn quan điểm của các nước Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Campuchia, Anh, Đức về vấn đề an ninh trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông cũng được đề cập đến trong tài liệu.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4. Shangri-La.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.