Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35140
Title: Quan điểm của các nước về an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại diễn đàn Shangri La 2016
Authors: Viện Chiến lược và Khoa học công an, Bộ Công an
Keywords: Diễn đàn Shangri La 2016
An ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Biển Đông
Abstract: Nội dung tài liệu được chia thành hai phần chính gồm: (1) Quan điểm của các nước về an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại đối thoại Shangri La 2016, (2) Thách thức từ Trung Quốc và giải pháp của các nước trong vấn đề Biển Đông. Tài liệu cũng trích dẫn quan điểm của các nước: Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nga, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc về an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tại diễn đàn Shangri La 2016, vấn đề Biển Đông tiếp tục là chủ đề được nhiều nước quan tâm thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp.
Issue Date: 2016
Type: Tài liệu tham khảo khác
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5. Shangri-la 2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 969,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.