Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35153
Title: Điểm đặc biệt trong chính sách kỹ thuật quân sự của Mỹ
Authors: Trịnh Kim Dung, V.Slavin
N.Moskovitov
Keywords: Chính sách quốc phòng
Xây dựng lực lượng
Chính sách kỹ thuật quân sự
Vũ khí trang bị
Mua sắm vũ khí
Mỹ
Abstract: Tài liệu làm rõ khái niệm chính sách kỹ thuật quân sự nói chung. Từ đó, phân tích điểm đặc biệt trong chính sách kỹ thuật quân sự của Mỹ, những chi tiết mục tiêu hiện tại và dài hạn, nguyên tắc và cơ chế thực hiện của chính sách này.
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Date Created: 2015-11
Issue Date: 2016-5
Type: Tài liệu dịch
Method: Tạp chí "Bình luận quân sự nước ngoài", số 11/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17. Diem dac biet trong CS Quan su My.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 252,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.