Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35156
Title: Phân tích báo cáo "Sứ mệnh mới và năng lực của hải quân Trung Quốc thế kỷ 21"
Authors: Tiền Trung, Lã Cường
Keywords: Hải quân
Trung Quốc
Hiện đại hóa hải quân
Năng lực tác chiến
Tranh chấp lãnh thổ
Mỹ
Abstract: Tài liệu chỉ ra sự phát triển vượt bậc trong hơn 20 năm qua của Hải quân Trung Quốc, tập trung chủ yếu vào 3 phương diện chính: sự phát triển mang tính đột phá về quá trình hiện đại hóa vũ khí trang bị hải quân; năng lực tác chiến viễn dương, huấn luyện trong điều kiện tác chiến điện tử phức tạp; hành động cứng rắn của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp chủ quyền.
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu dịch
Method: Tạp chí "Hạm tàu hiện đai", số 7A/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14. Ptich bao cao su menh moi va nang luc cua hai quan TQ TK21.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 228,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.