Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35160
Title: Áp dụng hiệu quả lý thuyết tác chiến viễn chinh "EF 21" trong thực tiễn
Authors: Scolt Kinner, Lê Thế Mỹ
Keywords: Lý luận quân sự
Hải quân đánh bộ
Tác chiến viễn chinh
Xây dựng lực lượng
Mỹ
Abstract: Tài liệu nói về các vấn đề xoay quanh lý luận tác chiến mới của Hải quân đánh bộ Mỹ dưới tên gọi “Expeditionary Force 21 – EF 21” (Lực lượng viễn chinh thế kỷ 21). Đây được coi là một sự thay đổi quan trọng của quân chủng nước này.
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu dịch
Method: Tạp chí "Proceedings", số 11/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20. ap dung co hieu qua ly thuyet tac chien vien chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 189,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.