Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35164
Title: Chiến tranh phi đối xứng và chiến lược bù đắp lần thứ ba
Authors: Nguyễn Văn Anh, Benjamin Locks
Keywords: Chiến lược bù đắp lần thứ ba
Chiến tranh phi đối xứng
Mỹ
Trung Quốc
Abstract: Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị những nền tảng quan trọng nhằm thiết kế chiến lược bù đắp lần thứ ba tập trung chủ yếu vào yếu tố công nghệ. Tài liệu cung cấp thông tin phân tích cơ hội có một không hai để Mỹ đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và có trọng điểm phù hợp với các chiến dịch quân sự cường độ thấp vốn là nền tảng trong các cuộc xung đột ở tương lai.
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2015-12
Type: Tài liệu dịch
Method: Tạp chí Warontherocks.com, ngày 13/7/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24. Chien tranh phi doi xung va chien dich bu dap lan thu 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 107,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.