Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35165
Title: Cơ chế chỉ huy quốc phòng Nga và sự gợi mở đối với Trung Quốc
Authors: Nguyễn Hữu Thắng, Hinh Đình Đình
Keywords: Xây dựng lực lượng
Hiện đại hóa quân đội
Trung tâm chỉ huy
Trung tâm chỉ huy quốc phòng
Nga
Trung Quốc
Abstract: Tài liệu phân tích bối cảnh thành lập Trung tâm chỉ huy quốc phòng Liên bang Nga và thể hiện, sự khởi động Trung tâm này đánh dấu việc Nga đã thiết lập và hoàn thiện hệ thống chỉ huy quốc phòng, thống nhất điều hành cơ quan thực thi quyền lực và tổ chức quân sự với các ngành sức mạnh, nâng cao năng lực phản ứng và quyết sách nhanh ở cấp an ninh quốc gia, có bước đi lớn bảo vệ tổ quốc trong các lĩnh vực an ninh chính trị, kinh tế, thông tin và xã hội.
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Date Created: 2015
Issue Date: 2016-5
Type: Tài liệu dịch
Method: Tạp chí "Quân sự hiện đại", số 3/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25. Co che chi huy QP Nga.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 173,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.