Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35169
Title: Lực lượng dự bị của các cường quốc quân sự thế giới hiện nay
Authors: Nguyễn Hữu Thắng, Vương Thế Vi
Chu Kính Tùng, Vu Bằng Triển
Keywords: Lực lượng dự bị
An ninh quốc gia
Mỹ
Abstract: Lực lượng dự bị là hình thức tổ chức quan trọng nhằm tăng cường xây dựng lực lượng hậu bị của quân đội, đảm bảo vào thời chiến có thể nhanh chóng mở rộng biên chế quân đội. Tài liệu nêu và phân tích ngắn gọn một số biện pháp có tác dụng hết sức quan trọng đối với việc khích lệ tinh thần chiến đấu của lực lượng dự bị.
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2015-12
Type: Tài liệu dịch
Method: Tạp chí "Quốc phòng Trung Quốc", số 2/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28. Luc Luong du bi cua cac cuong quoc QS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 103,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.