Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35205
Title: Quy chế hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội
Authors: Quốc hội
Keywords: Quy chế hoạt động
Ủy ban Quốc Hội
Abstract: Quy chế này gồm 5 chương 37 điều quy định tổ chức và hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội. Quy chế này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993
Issue Date: 1993-7-14
Type: Văn bản pháp luật
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quy che hoat dong_cac Uy ban_1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 445,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.