Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35211
Title: Kỷ yếu về hoạt động đối ngoại của Quốc hội khoá XI (2002-2007)
Authors: Quốc hội
Keywords: Kỷ yếu
Hoạt động đối ngoại của Quốc hội
Quốc hội khoá XI (2002-2007)
Báo cáo kết quả
Nhóm Nghị sĩ hữu nghị
Hội nghị Liên nghị viện
Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam
Abstract: Tập hợp các báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc các nước của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam; báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc tại Việt Nam của lãnh đạo Quốc hội các nước; báo cáo kết quả tham dự các hội nghị liên nghị 2 viện của các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và kết quả tổ chức các hội nghị liên nghị viện của Quốc hội Việt Nam.
Issue Date: 2008-3-13
Type: Kỉ yếu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY_hoat dong doi ngoai cua QH khoa XI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.