Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35216
Title: Kỷ yếu hoạt động của Uỷ ban Kinh tế, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011). Tập 1
Authors: Quốc hội
Keywords: Kỷ yếu
Uỷ ban Kinh tế
Quốc hội khoá XII (2007-2011)
Hoạt động lập pháp
Hoạt động giám sát
Hoạt động đối ngoại
Hợp tác quốc tế
Abstract: Kỷ yếu hệ thống hoá và lưu giữ các Tư liệu về hoạt động trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, bao gồm các báo cáo chính thức của Ủy ban trình Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Issue Date: 2011-7-24
Type: Kỉ yếu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • KY- hoat dong K12_UBKT_Tap 1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KY-hoat dong k12_UBKT_tap 2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,94 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.