Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35218
Title: Kỷ yếu hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011)
Authors: Quốc hội
Keywords: Kỷ yếu
Quốc hội khóa XII (2007-2011))
Hoạt động giám sát
Ủy ban về các vấn đề xã hội
Hoạt động khảo sát
Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
Luật thi đua khen thưởng
Luật phòng, chống ma túy
Luật hoạt động chữ thập đỏ
Luật bảo hiểm y tế
Luật khám bệnh, chữa bệnh
Luật người cao tuổi
Luật người tàn tật
Pháp lệnh dân số năm 2003
Nghị quyết 16/NQ/2008/QH12
Nghị quyết 18/NQ/2008/QH12
Hoạt động đối ngoại
Hoạt động giám sát
Abstract: Tập hợp các bài báo cáo phản ánh hoạt động chủ yếu của Ủy ban trong cả nhiệm kỳ, thể hiện những đóng góp tích cực của Ủy ban vào thành quả chung của Quốc hội khóa XII, bao gồm hoạt động xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát, khảo sát; hoạt động đối ngoại; hoạt động của Ủy ban giữa hai kỳ họp Quốc hội.
Issue Date: 2011-7-15
Type: Kỉ yếu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY_hoat dong K12_UBCVDXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.