Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35373
Title: Thông tin khoa học lập pháp. Số 03(10)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Quyền sáng kiến pháp luật
Đại biểu Quốc hội
Trương Quốc Hưng
Trương Đắc Linh
Bùi Ngọc Thanh
Trần Tuyết Mai
Đỗ Tiến Dũng
Hoàng Văn Tú
Vũ Trọng Hách
Abstract: Bản tin về chủ đề "Tư vấn, hỗ trợ đại biểu Quốc hội trình sáng kiến pháp luật" gồm các bài viết của các nhà nghiên cứu nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc thúc đẩy thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật của Đại biểu Quốc hội.
Issue Date: 2013-7
Type: Thông tin chuyên đề
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • So 03(10).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.