Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35444
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường. Chiều 03/8/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Chiều 03/8/2011
Nguyễn Sinh Hùng
Nghị quyết phê chuẩn
Thảo luận
Chương trình xây dựng luật
Abstract: Quốc hội thảo luận, thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì
Issue Date: 2011-8-3
Type: Bản thông tin
Extent: 29 tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanC3.8.2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 572,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.