Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35459
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII. Sáng 21/7/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất
Sáng 21/7/2011
Khai mạc kỳ họp
Abstract: Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp; Phát biểu của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và một số báo cáo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2011-7-21
Type: Bản thông tin
Extent: 5tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS21.7.2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 412 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.