Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35477
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 09/11/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ hai
Sáng 09/11/2011
Thảo luận
Luật tài nguyên nước
Thông qua Nghị quyết
Sử dụng trái phiếu Chính phủ
Kinh tế - xã hội
Mục tiêu quốc gia
Abstract: Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012; Nghị quyết về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015, Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2011-11-09
Extent: 44tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS9.11.2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 589,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.