Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35550
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Ngày 15/11/2012
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ tư
Ngày 15/11/2012
Thảo luận
Thông qua Nghị quyết
Ngân sách trung ương
Hoạt động giám sát của Quốc hội
Hiến pháp
Trưng cầu dân ý
Abstract: Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì
Issue Date: 2012-11-15
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanC15.11.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 701,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanS15.11.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 529,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.