Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35572
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Ngày 20/11/2012
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ tư
Ngày 20/11/2012
Thảo luận
Biểu quyết thông qua
Luật điện lực
Luật luật sư
Luật quản lý thuế
Luật dự trữ quốc gia
Luật hợp tác xã (sửa đổi);
Luật xuất bản (sửa đổi)
Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi)
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật dự trữ quốc gia; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật xuất bản (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì
Issue Date: 2012-11-20
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS20.11.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 455,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC20.11.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 722,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.