Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35573
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Ngày 21/11/2012
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ tư
Biểu quyết
Bỏ phiếu tín nhiệm
Lấy phiếu tín nhiệm
Luật phòng, chống khủng bố
Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai
Luật Thủ đô
Abstract: Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; biểu quyết thông qua Luật Thủ đô; thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống khủng bố. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì
Issue Date: 2012-11-21
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS21.11.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 627,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC21.11.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 594,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.