Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35585
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Sáng 26/10/2012
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ tư
Sáng 26/10/2012
Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi)
Luật thuế thu nhập cá nhân
Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Chế định Thừa phát lại
Báo cáo thẩm tra
Luật thủ đô
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án: Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật Thủ đô; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2012-10-26
Type: Bản thông tin
Extent: 6tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS26.10.2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 417,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.