Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35609
Title: Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế
Authors: Phan Văn Dũng
Keywords: Phan Văn Dũng
Doanh nghiệp kiểm toán
Việt Nam
Chất lượng kiểm toán
Kế toán
Báo cáo tài chính
Chuẩn mực kiểm toán
Doanh nghiệp kiểm toán
Doanh nghiệp niêm yết
Kiểm toán viên
Abstract: Tìm hiểu nhân tố chất lượng kiểm toán và đo lượng tác động đến chất lượng kiểm toán và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam, góp phần làm tư liệu cho các cá nhân, tổ chức nghiên cứu về hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
Advisor: PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 189tr.
Method: luanan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-PhanVanDung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 204,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 327,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 757,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 976,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.