Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35924
Title: Đăng ký quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Đặng Thị Phương
Keywords: Đặng Thị Phương
Quyền sử dụng đất
Luật pháp
Việt Nam
Luật đất đai
Đăng ký quyền sử dụng đất
Abstract: Luận án tập trung mô tả, đánh giá thực trạng đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Phát hiện những hạn chế, bất cập của đăng ký quyền sử dụng đất, pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất. Tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay.
Type: Luận án
Extent: 178tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • DangkyquyensudungdattheoPLVN_ DangThiPhuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.