Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35960
Title: Pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam
Authors: Đặng Thanh Hà
Keywords: Đặng Thanh Hà
Môi trường biển
Ô nhiễm môi trường
Sự cố tràn dầu
Bunker 2001
CLC 92
FUND 92
COLREG 72
LOADLINES 66
OPRC 90
MARPOL 73/78
SOLAS 74
STCW 78/95
TONNAGE 69
Abstract: Luận án xây dựng hệ thống lý luận khoa học pháp lý về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam. Luận án mô tả đầy đủ và toàn diện hệ thống pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiềm môi trường biển do dầu tàu gây ra; hạn chế bất cập và nguyên nhân, từ đó đưa ra sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện các quy phạm pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khắc phục sự cố tràn dầu.
Advisor: PGS.TS Vũ Thu Hạnh
PGS.TS Bùi Thị Đào
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 176tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Khacphucthiethaionhiemmoitruong_ DangThanhHa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.