Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36183
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Lê Thiên Hương-
dc.creatorTrịnh Tuấn Thành-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36183-
dc.description.abstractPhân tích các quan điểm lý luận và thực tiễn, đưa ra một số vấn đề lý luận như: khái niệm, mục tiêu, yêu cầu, điều kiện bảo đảm hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam. Luận án cũng làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam qua các thời kỳ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó nêu rõ quan điểm của tác giả về mô hình tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam.-
dc.format.extent164tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectTrịnh Tuấn Thànhvi
dc.subjectNhà nước và pháp luậtvi
dc.subjectNhà nước pháp quyềnvi
dc.subjectXã hội chủ nghĩavi
dc.titleHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Namvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodluanvan.moet.edu.vn-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.