Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36488
Title: Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội
Authors: Nguyễn Vân Thùy Anh
Keywords: Nguyễn Vân Thùy Anh
Kinh tế
An toàn lao động
Người lao động
Công nhân kỹ thuật
Doanh nghiệp dệt may
Abstract: Hệ thống hoá và phát triển cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, và cụ thể là đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội: nội dung, kết quả, các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội với định hướng đến năm 2025.
Advisor: PGS.TS. Trần Thị Thu
PGS.TS. Cao Văn Sâm
Issue Date: 2014
Type: Luận án
Extent: 247tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenVanThuyAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenVanThuyAnh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 301,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenVanThuyAnh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 281,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diemmoi-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 277,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diemmoi-En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 192,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.