Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36624
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. Ngày 19/06/2013
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ năm
19/06/2013
Luật việc làm
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật thuế giá trị gia tăng
Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật việc làm. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giáo dục quốc phòng - an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; thông qua Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì nội dung.
Issue Date: 2013-06-19
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS19.6.2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 751,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC19.6.2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 435,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.