Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36726
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Sáng 06/11/2013
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ sáu
06/11/2013
Luật đất đai
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật xây dựng (sửa đổi); dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tề Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2013-11-06
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanC6.11.2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 411,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.