Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36793
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Ngày 20/10/2014
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ tám
20/10/2014
Khai mạc kỳ họp
Báo cáo thẩm tra
Ngân sách nhà nước
Dự toán ngân sách nhà nước
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật ngân sách nhà nước
Luật kiểm toán nhà nước
Abstract: Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ; Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Tờ trình về dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Tờ trình về dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2014-10-20
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS20.10.2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 424,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC20.10.2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 430,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.